Logo Wi-Fi Logo sítě Ho-So (Hostivice - Sobín)

Možnost připojení do Internetu

Informace pro zájemce

Síť CZFree jakožto i cloud HoSo je pouze přenosovým prostředkem, na kterém je možné provozovat rozličné síťové služby založeny na protokolech TCP/IP. Mnoho uživatelů používá sítě CZFree pro připojení k celosvětové síti Internet.
Připojení do Internetu zajišťují internetové brány (iGW – internet Gateway), kterých je po celém CZFreeNetu několik.

Logo Pe3nPro uživatele sítě HoSo je možné využít služeb internetové Gateway Pe3ny.net, přes její síť jsme připojeni i do zbytku sítě CZFree.Net.

Každý uživatel, který má zájem o připojení do Internetu má uzavřenou smlouvu se společností Pe3ny.Net. Základní nabídka je zaručených 100kb / maximálně 500kb za 500Kč včetně DPH měsíčně (průměrná reálná rychlost je mezi 150kb a 300kb). Na tuto částku dostává od Pe3n standardní fakturu (tedy případně použitelnou jako daňový doklad, pokud někdo podniká). Z peněz vybraných na konektivitu nám Pe3ny přispívají na údržbu sítě.

Pro více informací o nabídce internetového připojení navštivte stránky www.petriny.net.

Menu

Úvod Novinky Informace pro zájemce Internet Přístupové body Mapa Fotogalerie Test rychlosti Odkazy Kontakty

Přihlášení

Nepřihlášený uživatel


Novinky

  • 15. června 2008: Infrastruktura v bodě Hostivice - Dělnická byla kompletně modernizována. Byl instalován nový páteřní spoj (přímo do Pe3nské sítě), podstatně navýšeny přenosové kapacity a instalovány vysílače v pásmu 5GHz, které umožňují připojení vyššími rychlostmi. Zájemci o upgrade z 2,4GHz mohou kontaktovat infolinku na Pe3nách, kde jim poradí, jak postupovat. Vzhledem k odlišné topologii a nové výstavbě v Hostivicích není momentálně bod Dělnická přímo propojen s HoSo. Možnost opětovného propojení budeme výhledově řešit.
  • 06. října 2006: Bod Hostivice - Nádraží byl kompletně modernizován a připojen rychlejší technologií přímo na centrální bod Hostivice. Stávající spoj na Sobín zůstane zachován jako záložní. Celkovou investicí cca 30 tis. Kč se tím byla výrazně navýšena kapacita přípojného bodu a páteřní linky. Stávající uživatelé připojení na Nádraží budou mít brzy možnost upgrade zařízení na vyšší rychlost, kterou umožňuje pásmo 5,5GHz.
Více novinek

Divoch, © CZF HoSo, 2003-2018