Logo Wi-Fi Logo sítě Ho-So (Hostivice - Sobín)

Úvod

Vítejte na stránkách sítě HoSo

Síť HoSo (Hostivice - Sobin) je nekomerční, víceméně nezávislý cloud projektu CZFree.Net

Co je CZFree.Net?

CZFree.Net (dále jen CZF) je neveřejná amatérská počítačová síť na území České republiky. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují. Kdokoliv se může na své náklady připojit, sám poskytnout určité služby a podílet se tak na rozšiřování síťě. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí vznikajících po celém světě.

Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net?

CZFree.Net nemá žádného vlastníka, provozovatele a ani sama nemůže nic zaručit. Je tvořena mnoha propojenými počítači, které provozují jednotliví účastníci na vlastní náklady.

Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?

Všem, kdo se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto zdroje poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a podle své volby. Zde jde například o poskytnutí připojení k Internetu prostřednictvím iGW (brána mezi Internetem a CZF). Na síti je možné realizovat jakoukoliv legální službu založenou na TCP/IP.

Menu

Úvod Novinky Informace pro zájemce Internet Přístupové body Mapa Fotogalerie Test rychlosti Odkazy Kontakty

Přihlášení

Nepřihlášený uživatel


Novinky

  • 15. června 2008: Infrastruktura v bodě Hostivice - Dělnická byla kompletně modernizována. Byl instalován nový páteřní spoj (přímo do Pe3nské sítě), podstatně navýšeny přenosové kapacity a instalovány vysílače v pásmu 5GHz, které umožňují připojení vyššími rychlostmi. Zájemci o upgrade z 2,4GHz mohou kontaktovat infolinku na Pe3nách, kde jim poradí, jak postupovat. Vzhledem k odlišné topologii a nové výstavbě v Hostivicích není momentálně bod Dělnická přímo propojen s HoSo. Možnost opětovného propojení budeme výhledově řešit.
  • 06. října 2006: Bod Hostivice - Nádraží byl kompletně modernizován a připojen rychlejší technologií přímo na centrální bod Hostivice. Stávající spoj na Sobín zůstane zachován jako záložní. Celkovou investicí cca 30 tis. Kč se tím byla výrazně navýšena kapacita přípojného bodu a páteřní linky. Stávající uživatelé připojení na Nádraží budou mít brzy možnost upgrade zařízení na vyšší rychlost, kterou umožňuje pásmo 5,5GHz.
Více novinek

Divoch, © CZF HoSo, 2003-2018